Opšti uslovi servisiranja

Sledeći uslovi servisiranja važe za sve uređaje koji se servisiraju u Fourtop d.o.o.  servisnom centru. Molimo da ih pročitate pažljivo i ukoliko imate bilo kakva pitanja slobodno nam se obratite na info@fourtop.rs.

Dijagnostika

Donošenjem vašeg uređaja u servis, isti prolazi kroz inicijalnu i potom detaljnu dijagnostiku.

        • Inicijalna dijagnostika radi se na licu mesta, pred vama. Ukoliko je moguće, tada okvirno određujemo vrstu kvara i okvirnu cenu popravke.
        • Detaljna dijagnostika radi se nakon inicijalne, u što je moguće kraćem roku. Nakon toga, ukoliko ne otkrijemo dodatne probleme u radu, potvrđujemo vam telefonom konstataciju kvara i cenu popravke. U slučaju da su otkriveni dodatni problemi, obaveštavamo vas o novim nalazima i savetujemo se sa vama oko trajanja i isplativosti servisa uređaja.

Inicijalna i detaljna dijagnostika su BESPLATNE, bez obzira da li nakon dijagnostike odlučite da popravite uređaj ili odustanete od dalje popravke.

Garancija na servis

Fourtop d.o.o. daje garanciju na izvršene popravke u trajanju od 6 kalendarskih meseci, od datuma na računu ili servisnom izveštaju izdatom prilikom preuzimanja uređaja.
Garancija podrazumeva da ćemo reklamaciju na naš servis otkloniti po ubrzanom postupku (procedura prekorednog prijema) bez dodatne naknade od strane klijenta. Ukoliko se uređaj zadrži duže od 10 dana u servisu prilikom ovakve popravke, garantni rok produžavamo za period proveden u servisu.
Ukoliko se i pored svog našeg truda kvar ponovi dva puta u garantnom roku klijent ima pravo na povraćaj kompletne iznosa datog za popravku.

Garancija na servis ne važi ukoliko se klijent nije pridržavao originalnih proizvođačkih uputstava o normalnom korištenju uređaja, ukoliko je uređaj fizički oštećen, vide se tragovi prosipanja tečnosti ili je nakon našeg servisa, a u toku trajanja našeg garantnog roka, otvaran od strane drugog servisa.

Servis matičnih ploča i čipova

Servis BGA čipova koji se nalaze na matičnim pločama i grafičkim karticama podrazumeva najviši nivo poznavanja rada računara i elektronike uopšte. Iako smatramo da je naše poznavanje ove oblasti na najvišem mogućem nivou sam servis ne može biti stoprocentno uspešan. Trenutno prosečna uspešnost našeg servisa je na nivou od 95%, dok za uređaje koji prethodno nisu servisirani u drugim servisima dostiže čak i 98%.
Ipak postoji verovatnoća da servis vaše matične ploče neće biti uspešan. U ovim slučajevima moguće je da će laptop raditi čak i gore nego pre popravke (npr. ukoliko se povremeno palio više se ne pali uopšte, ukoliko je imao izobličenu sliku na ekranu sada nema nikakvu ili slično). Morate biti svesni da jedina alternativa popravci vaše matične ploče jeste zamena iste a koja može koštati bar dva puta više od cene servisa ploče. Vrlo često cena nove matične ploče prevazilazi cenu drugog, novog laptopa. Smatramo da je ovo razuman rizik i ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost za eventualno pogoršanje stanja Vašeg laptopa. Naravno, u ovim slučajevima servisiranje je neuspešno i ne naplaćuje se.
Nakon servisa matične ploče vi dobijate garanciju na funkcionisanje celokupne matične ploče u trajanju od 6 meseci. Zadržavamo pravo da sami izaberemo metodu popravke vaše ploče i nemmo obavezu da prilažemo zamenjene delove ili da dokazujemo odakle su ti delovi nabavljeni. Ukoliko je vaša ploča nepopravljiva ili ukoliko je to jednostavnije, zadržavamo pravo da umesto vaše ploče ugradimo drugu od identičnog modela laptopa po istoj ceni po kojoj bi vama naplatili popravku.

Briga o vašim podacima

Prilikom većine intervencija u našem servisnom centru nije potrebno reinstaliranje sistema niti bilo kakvo brisanje vaših podataka. Ostavljanje vašeg hard diska u laptopu nam omogućava brže i lakše testiranje odnosno reprodukciju opisanog kvara ali ako imate vrlo bitne podatke i želite u potpunosti da budete sigurni da ih mi nećemo izgubiti možemo vam prilikom prijema izvaditi vaš hard disk.
Ukoliko je potrebno u okviru popravke reinstalirati sistem, skenirati kompjuter od virusa ili vršiti bilo kakvu softversku intervenciju bićete pozvani i konsultovani koji su vam bitni podaci. Naši serviseri će prilikom opisanih intervencija uložiti sve napore da te Vaše bitne podatke i sačuvaju. I pored maksimalnog truda nije moguće garantovati sigurnost bilo kog podatka sa hard diska ostavljenog kod nas na servisu, niti možemo nadoknađivati bilo kakvu štetu, direktnu ili indirektnu, a nastalu gubitkom vaših podataka.
Ukoliko ste doneli laptop zbog pokušaja spašavanja podataka, prihvatate činjenicu da uglavnom nikada nije moguće spasiti sve podatke (postoji mogućnost gubitka manjeg ili većeg dela podataka) ali da vas to ne oslobađa obaveze plaćanja date usluge. Fourtop d.o.o. zadržava pravo da u slučaju spašavanja vaših podataka angažuje treće lice, ovlašćenu firmu specijalizovanu za ovakve delatnosti i da u vaše ime prihvati sve njihove uslove vezane za taj zahvat.

Zaboravljeni laptopovi

Klijent ima obavezu da podigne svoj popravljeni laptop u roku od 30 dana od dana primanja obaveštenje da je popravka završena.
U slučaju ne preuzimanja laptopa, servis ima pravo da organizuje njegovu prodaju, a u cilju nadoknađivanja cene popravke.
U ovakvim slučajevima se na cenu dodaje još 5000 dinara na ime novo nastalih troškova servisnog centra. Razliku u ceni, ako postoji, klijent će dobiti isključivo na svoj naknadni zahtev.

SERVISNI ZAHTEV

Popunite online zahtev za servis

PROVERA STATUSA

Proverite status svog uređaja na servisu